Мост над река ВЪРБИЦА - строеж
Мост над река Върбица
September 1, 2017

Реконструкция на ОДЗ №20 „ВЕСЕЛИ ОЧИЧКИ“ – Детска градина и Детска ясла гр.Хасково


Описание

Преустройство на битовия блок, поради отпадналата нужда от пълнофункционална кухня и лошото състояние на преградните зидове. Новата кухня ще функционира като разливна. Новообособените помещения ще се използват за склад за мръсно бельо и помещение за инвентар. Възстановяват се пералното, тоалетната, банята, гардеробът, битовото и помощните помещения.

В административния блок се предвижда преустройство на тоалетната за персонала и обособяване на нов кабинет за обучение.

Проектира се изграждането на два кухненски асансьора към двата блока, предназначени за занимапните на децата.

Към помещенията на занималните се предвижда включване на обема на попощното помещение, разположено в непосредствена близост. Разширяваме използваемата площ за децата в групите. Предвиждаме преградна витрина от алуминиева дограма с цел отделяне на къта за спане.

Предвижда се монтиране на слънцезащитна конструкция на всички външни тераси на кота +2,95. Предвидени сда парапетите за подмяна с нови.

Реализирани проекти