Реконструкция на детска градина и ясла град Хасково
Реконструкция, град Хасково
September 1, 2017
Прилагане на мерки за енергийна ефективност
Енергийна ефективност, Димитровград
September 1, 2017

Пътна връзка на гр. Момчилград с път I-5 Кърджали – Подкова“ от км 0+000 до км 1+205


Описание

Мост над река ВЪРБИЦА на км 0 + 946

Мостовото съоръжение е изградено при река Върбица на км. 0+946 и е част от трасето на пътната връзка на гр. Момчилград с път I-5 „Кърджали – Подкова“. Съоръжението е шестотворно с отвори 6х27м и с обща дължина 168 м с двустранен напречен наклон 2,5%.

Реализирани проекти