Мост над река ВЪРБИЦА - строеж
Мост над река Върбица
September 1, 2017
КПП Маказа
Енергийна ефективност, КПП Маказа
September 1, 2017

Прилагане на мерки за Енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда в Димитровград

Описание:

Прилагане на мерки за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда с идентификатор с идентификатор №21052.1016.39.9 находяща се в кв.9 по кадастрална карта на гр. Димитровград, ул.”Неофит Бозвели” №2 в изпълнение на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради”

Реализирани проекти